Preloader
ABC Restaurants
ستاندەری خواردنمان

ستاندەری خواردنمان

Keurmerk

وةربطريت لة خوَشترين و بة تامترين خواردةمةنيةكاني ضيَشتخانةكان. بةلاَم ئيَمة زياترمان دةويَت. ئيَمة دةمانةويَت ثاكوخاويَني و ئاسايشي خوَراكيمان ناياب بيَت. ستافيَكي هوَلَةنديمان هةية كة كار ثشكنيني هةرِةمةكي ئةنجامدةدةن بوَ ضاوديَريكردني ئاسايشي خوَراكي و ثاكوخاويَني. ئيَمة خوَشحالَين بة ثشكنينة توندةكةيان. ئيَمة شانازي دةكةين بة ثابةندبوونمان لة سةرجةم مةرجةكان و لة ئةستوَطرتني ئةنجامداني ثروَسةي ثاراستني ئاسايشي خوَراكي. بيَطومان ئيَمة نامانةويَت ئةو بازارِة لةدةست بدةين. ئةوة شتيَكة كة ئيَمة بة شيَوةيةكي بةردةوام كاري لةسةر دةكةين .